LỊCH KIỂM LÂM TÂN SỬU NĂM 2021

Lịch Kiểm lâm Tân Sửu năm 2021 là lịch lò so, gồm 7 tờ, kích thước 41cm x 63cm

Chi tiết

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 41cm x 63cm

 

Lịch Kiểm lâm Tân Sửu năm 2021 là lịch lò so. Lịch được thiết kế chuẩn mực, hiện đại với các ảnh chất lượng cao phản ảnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm trên các vùng miền của tổ quốc. Lịch gồm 7 tờ, in trên giấy couché nhập ngoại chất lượng cao. Kích thước lịch hoàn thiện 41cm x 63cm. Đây là ấn phẩm Tết truyền thống hàng năm, đồng thời là ấn phẩm tuyên truyền hữu hiệu, thể hiện màu cờ sắc áo của lực lượng kiểm lâm. Ấn phẩm góp phần gắn kết cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng kiểm lâm với đồng bào các dân tộc, các cơ quan đơn vị trong công cuộc bảo vệ rừng.