Cờ tam giác kiểm lâm (cờ hiệu)

Cờ hiệu Kiểm lâm hình tam giác cân, cạnh đáy dài 28 mm, chiều cao 45 mm; nền cờ làm bằng vải màu xanh sẫm, ở tâm có Kiểm lâm hiệu.

Chi tiết

Liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 28cm x 45cm