LỊCH LÂM NGHIỆP KỶ HỢI 2019

Liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 40cm x 60cm

Lịch Lâm nghiệp Kỷ Hợi năm 2019 là loại lịch lò so 7 tờ. Lịch được in trên giấy couche, kích thước lịch 40cm x 60cm. Lịch Lâm nghiệp là ấn phẩm chuyên ngành phát hành trên toàn quốc. Ấn phẩm này là món quà có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Lịch Lâm nghiệp sẽ phát hành từ tháng 10 năm 2018