LỊCH KIỂM LÂM KỶ HỢI 2019

Liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 40cm x 60cm

Lịch KIỂM LÂM năm 2019 là loại lịch lò so 7 tờ. Lịch được in trên giấy couche, kích thước 40cm x 60cm. Lịch KIỂM LÂM là ấn phẩm chuyên ngành phát hành trên toàn quốc. Ấn phẩm này là món quà có ý nghĩa, là niền tự hào đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng kiểm lâm mỗi dịp Tết đến xuân về. Lịch KIỂM LÂM sẽ phát hành từ tháng 10 năm 2018