SỔ TAY KIỂM LÂM NĂM 2016

Tình trạng :


Kích thước : 16cm x 24cm

Kích thước 16cm x 24cm. Bìa cứng màu xanh đậm, dập nhũ vàng lô gô, tiêu đề kiểm lâm. Ruột 210 trang - in trên giấy bãi bằng, nội dung bao gồm các số liệu về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc, các văn bản liên quan đến kiểm lâm. 10 trang phụ bản in bằng giấy couché. Sổ tay kiểm lâm là ấn phẩm mang tính đặc thù của lực lượng kiểm lâm hằng năm.