Lịch Kiểm lâm Ất Mùi - Năm 2015 - Tiêu đề riêng

Bộ lịch lò so gồm 7 tờ in trên giấy couché. Kích thước 40cm x 60cm. Ấn phẩm được thiết kế hài hòa với các ảnh nghệ thuật và ảnh đẹp về lực lượng kiểm lâm, đặc biệt bộ lịch có ảnh đặc sắc, ý nghĩa các cảnh trong bộ phim “Khi đàn chim trở về - phần 3” gồm 46 tập, sẽ được trình chiếu trong năm 2015. Bộ lịch có tiêu đề chung KIỂM LÂM và có tiêu đề riêng theo yêu cầu của đơn vị. Các đơn vị đặt mua từ 100 cuốn trở lên, nếu có nhu cầu in tiêu đề riêng cần ghi rõ nội dung cụ thể (gửi theo đường bưu điện hoặc thư điện tử). Chúng tôi sẽ hồi âm việc in tiêu đề riêng. Đơn vị đăng ký làm văn bản gửi theo đường bưu điện, hoặc gửi bằng thư điện tử tới địa chỉ nhatnamvina@gmail.com

Chi tiết

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 40cm x 60cm

Bộ lịch lò so gồm 7 tờ in trên giấy couché. Kích thước 40cm x 60cm. Ấn phẩm được thiết kế hài hòa với các ảnh nghệ thuật và ảnh đẹp về lực lượng kiểm lâm, đặc biệt bộ lịch có ảnh đặc sắc, ý nghĩa các cảnh trong bộ phim “Khi đàn chim trở về  - phần 3”  gồm 46 tập, sẽ được trình chiếu trong năm 2015. Bộ lịch có tiêu đề chung KIỂM LÂM và có tiêu đề riêng theo yêu cầu của đơn vị.

Các đơn vị đặt mua từ 100 cuốn trở lên, nếu có nhu cầu in tiêu đề riêng cần ghi rõ nội dung cụ thể (gửi theo đường bưu điện hoặc thư điện tử). Chúng tôi sẽ hồi âm việc in tiêu đề riêng.

Đơn vị đăng ký làm văn bản gửi theo đường bưu điện, hoặc gửi bằng thư điện tử tới địa chỉ nhatnamvina@gmail.com