Cột cờ để bàn

Đế bằng gang đúc được sơn âm cực. Cột cờ và cây gài cờ bằng inox. Sử dụng cờ tổ quốc và cờ đảng. Cũng có thể sử dụng cờ tổ quốc và cờ ngành. Sử dụng để trên bàn lãnh đạo hoặc bàn làm việc.

Chi tiết

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước :

Đế bằng gang đúc được sơn âm cực. Cột cờ và cây gài cờ bằng inox.
Sử dụng cờ tổ quốc và cờ đảng. Cũng có thể sử dụng cờ tổ quốc và cờ ngành.
Sử dụng để trên bàn lãnh đạo hoặc bàn làm việc.