Thẻ tên nhân viên Thanh tra Điện Biên

Tình trạng :


Kích thước :