Biển tên chức danh Hạt Kiểm lâm Hàm Yên,Tuyên Quang

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 300mm x 130mm

 Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to và loại nhỏ phù hợp với các chức danh để lựa chọn.