Biển chức danh Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Hà Tĩnh

Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ.

Chi tiết

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : Loại nhỏ

  Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to và loại nhỏ phù hợp với các chức danh để lựa chọn.