Biển chức danh Hạt Kiểm lâm huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Phạm Thành Đô, Hạt trưởng - Trần Quang Đông, Phó Hạt trưởng

Chi tiết

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước :

Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Trên biển gồm họ và tên, chức danh, đơn vị cấp trên và kiểm lâm hiệu. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Kích thước 300mm x 130mm (loại to).