Hạt Kiểm lâm Yên Sơn, Tuyên Quang

Vui lòng liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 300mm x 130mm và 300mm x 110mm

 Biển chức danh để bàn. Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to (kích thước 300mm x 130mm) và loại nhỏ (kích thước 275mm x 110mm) phù hợp với các chức danh để lựa chọn.