Dây lưng Kiểm lâm (dây bằng da bò)

Dây lưng kiểm lâm. Đầu khóa được đúc bằng hợp kim, mặt bằng đồng mạ bóng (mặt có chữ KL) - các ngành khác đầu khóa tương tự. Dây dày một lớp, các mặt được làm bóng. Dây được đục 5 lỗ hoặc 9 lỗ - theo quan niệm sinh lão bệnh tử. Loại có đầu khóa và dây bằng simili (loại thông thường); loại có đầu khóa và dây bằng da bò (loại cao cấp)

Chi tiết

Liên hệ

Tình trạng : Còn hàng


Kích thước :

Dây lưng kiểm lâm. Đầu khóa được đúc bằng hợp kim, mặt bằng đồng mạ bóng (mặt có chữ KL) - các ngành khác đầu khóa tương tự. Dây dày một lớp, các mặt được làm bóng. Dây được đục 5 lỗ hoặc 9 lỗ - theo quan niệm sinh lão bệnh tử. Loại có đầu khóa và dây bằng simili (loại thông thường); loại có đầu khóa và dây bằng da bò (loại cao cấp)