Biển chức danh Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Biển chức danh (Chi cục trưởng - loại to, các chức danh khác - loại nhỏ)

Chi tiết

Vui lòng liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 300mm x 130mm; 275mm x 110mm

Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to và loại nhỏ phù hợp với các chức danh để lựa chọn.