Biển chức danh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk 1, Y Rít Buôn Yă, Phó Giám đốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 2. Mai Văn Kiện, Phó chi cục trưởng 3. Huỳnh Văn Tiếu, Phó chi cục trưởng 4. Trương Văn Trưởng, Phó chi cục trưởng

Chi tiết

Vui lòng liên hệ

Tình trạng : Đặt hàng


Kích thước : 300mm x 130mm và 300mm x 110mm

Biển chức danh để bàn. Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to (kích thước 300mm x 130mm) và loại nhỏ (kích thước 275mm x 110mm) phù hợp với các chức danh để lựa chọn.