Lịch Kiểm lâm 2012

Là loại lịch lò so 5 tờ được thiết kế đẹp và in trên giấy ngoại. Kích thước 42cm x 62cm. Lịch gồm các ảnh đẹp về thiên nhiên, danh thắng, về công tác bảo vệ rừng. Các ảnh này hầu hết đã đạt giải cao trong nước và thế giới.

Chi tiết

Vui lòng liên hệ

Tình trạng : Mẫu sản phẩm


Kích thước : 42 x 62

Là loại lịch lò so 5 tờ được thiết kế đẹp và in trên giấy ngoại. Kích thước 42cm x 62cm. Lịch gồm các ảnh đẹp về thiên nhiên, danh thắng, về công tác bảo vệ rừng. Các ảnh này hầu hết đã đạt giải cao trong nước và thế giới.